Pomiary

Pomiary

Pomiary

Pomiary mające na celu:

 • Wznowienie granic działek
 • Rozgraniczenie granic nieruchomości
 • Podział nieruchomości
 • Ustalenie granic nieruchomości
 • Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków
 • Określenie powierzchni działki
 • Stabilizacja (utrwalenie punktów granicznych)
 • Ustalenie linii brzegowej
 • Inwentaryzacja obiektów budowlanych
 • Wyznaczenie obiektów budowlanych
 • Obliczenie objętości mas ziemnych
 • Sporządzenie projektu
 • Inne dostosowane do potrzeb klienta