Tyczenie budynku i innych obiektów budowlanych

Chcesz już ruszyć z budową? Musisz zacząć od geodety albowiem potrzebne będzie pokazanie Ci gdzie inwestycja będzie umiejscowiona w terenie. Wykonujemy wytyczenia min.:

  • budynków, budowli i przyłączy
  • elementów sieci uzbrojenia terenu
  • innych obiektów wymagających geodezyjnego wytyczenia w terenie