Badania i regulacja stanów prawnych nieruchomości, opracowania do celów prawnych

Coś nie zgadza się w papierach? Inny numer działki widnieje w rejestrze gruntów i budynków a inny w księdze wieczystej? Twoja nieruchomości nie ma dostępu do drogi? Zasiedziałeś część nieruchomości sąsiedniej? Na te i inne okazje wykonujemy min.:

  • dokumentacje do sprostowania zapisów w ewidencji gruntów lub księgach wieczystych
  • doprowadzenie do zgodności zapisów ksiąg wieczystych, ewidencji i innych dokumentów własności
  • mapy do ustalenia służebności przesyłu
  • mapy do ustalenia drogi koniecznej
  • badania ksiąg wieczystych i innych dokumentów własności