Pomiar inwentaryzacyjny (powykonawczy)

Inwestycja jest już zakończona? Czas na finalizację? W takim razie będzie konieczne naniesienie nowo wybudowanego obiektu na mapę. W tym celu wykonujemy inwentaryzację. Wykonujemy pomiary min.:

  • budynków, budowli i przyłączy
  • elementów sieci uzbrojenia terenu
  • innych obiektów wymagających inwentaryzacji powykonawczej